การลงทะเบียนเพื่อใช้งานร่วมกับ CMU Office365

เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งานโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office365 อาทิเช่น อีเมล, Forms, Microsoft Teams, Sways, Calendar เป็นต้น ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หลังจากทำการ login เข้าสู่ระบบ e-Learning เรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อ CMU Office365 แล้ว ที่หน้าแรก (Dashboard) กล่องด้านขวามือของเว็บไซต์ จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้

ตัวอย่างแสดงหน้าจอที่ทำการเชื่อมต่อกับ CMU Office365 เรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ผู้ใช้ไม่เคยเชื่อมต่อลิงค์มาก่อน ที่หน้าแรก (Dashboard) กล่องด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ CMU e-Learning จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้

ตัวอย่างแสดงหน้าจอที่ยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ CMU Office365

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่เคยเชื่อมต่อลิงค์มาก่อน ผู้ใช้งานสามารถทำการเชื่อมต่อได้ดังต่อไปนี้

วิดีโอตัวอย่างการลงทะเบียนเพื่อใช้งานร่วมกับ CMU Office 365
  1. ที่หน้าแรก (Dashboard) กล่อง CMU Office365 ที่อยู่ด้านขวามือของจอ ให้คลิกที่ปุ่ม Connect to Office 365

  2. หน้าจอถัดไป สังเกตหน้าจอที่ด้านขวามือจะมีการแสดงสถานะการเชื่อมต่ออยู่ กรณีนี้ผู้ใช้งานยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อจะแสดงดังรูปต่อไปนี้

  3. ให้คลิกที่เมนู Office 365 connection settings ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอ

  4. หน้าจอถัดไปให้คลิกที่เมนู Link your Moodle account to an Office 365 account. ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอ

  5. หน้าจอต่อไปจะเป็นการยืนยันการแสดงตัวตนของ CMU Account ของตัวผู้ใช้เอง โดยให้ผู้ใช้งานใส่ อีเมล @cmu.ac.th และ ใส่ password ในหน้าต่อไป

  6. จากนั้น กล่องด้านขวามือของหน้าจอจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อว่า ได้ทำการเชื่อมต่อกับ CMU Office365 เรียบร้อยแล้ว

  7. เมื่อคลิกที่เมนู Dashboard ด้านบนซ้ายมือ เพื่อกลับไปที่หน้าแรกแล้ว ด้านขวามือของหน้าจอ จะแสดงกล่องที่มีโปรแกรมต่าง ๆ ของ CMU Office365 อยู่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องทำการ login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ดังรูปภาพนี้