การตั้งค่ากระบวนวิชา (Edit course settings)

ผู้สอนสามารถในการตั้งค่าเหล่านี้ ในการอัฟเดตหรือปรับปรุงกระบวนวิชาของตัวเองได้

ซึ่งมีขั้นตอนการเข้าไปตั้งค่าดังนี้

  1. จากหน้าหลักของกระบวนวิชา ให้คลิ๊กที่ไอค่อนฟันเฟือง (Actions)

  2. เลือกเมนู "Edit settings"

  3. ทำการปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ให้สำเร็จ

  4. คลิ๊ก "Save and display" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เมนูที่ผู้สอนมักจะทำการแก้ไข

  1. Course visibility (Show/Hide) : เป็นเมนูควบคุมการมองเห็นรายวิชาของผู้เรียน หาก ผู้สอนต้องการซ่อนกระบวนวิชาก็สามารถทำได้โดยเปลี่ยนสถานะเป็น Hide ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกกระบวนวิชาจะมองไม่เห็น หรือค้นหากระบวนวิชาดังกล่าวไม่พบ

  2. Course start/end date : กำหนดวัน/เวลาเปิดปิด โดยจะมีผลกับการแบ่งปีการศึกษาที่ปรากฏในหน้าของ Dashboard

  3. Course summary : เพิ่มเติมรายละเอียดของกระบวนวิชา

  4. Course summary files : ผู้สอนสามารถเพิ่มรูปปะหน้าวิชา และเป็น background ของกระบวนวิชานั้นด้วย

  5. Course format : เค้าโครงหน้าตาของกระบวนวิชา ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ

รูปแบบกระบวนวิชา (Course format)

1. แบบหัวข้อ (Topics format)

หัวข้อแต่ละหัวข้อประกอบด้วยกิจกรรมและเนื้อหาที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดการใช้งานเอง

2. แบบรายสัปดาห์และแบบช่วงเวลา (Weekly/Periods format)

การจัดสัปดาห์โดยผู้สอนจะต้องกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยทางระบบจะสร้างหัวข้อสำหรับแต่ละช่วงเวลา ผู้สอนสามารถเพิ่มเนื้อหาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ในส่วนของแต่ละช่วงเวลา โดยผู้สอนสามารถตั้งค่าให้เนื้อหาหรือกิจกรรมในช่วงเวลาอื่นๆ ถูกซ่อนไว้จนกว่าจะถึงเวลาใช้งานจริงได้

3. แบบย่อ (Collapsed/Flexible sections format)

มีรูปแบบจะคล้ายกับแบบหัวข้อ แต่สามารถเปิดและปิด 'toggled' หัวข้อได้ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งเหยิงในหน้ากระบวนวิชาที่มีหัวข้อจำนวนหรือเนื้อหาจำนวนมาก

4. แบบตารางและแบบแยกหัวข้อ (Gird/Buttons course format)

Grid format

Buttons course format

รูปแบบตารางเป็นรูปแบบโมดูลและรูปแบบภาพ ซ่อนหัวข้อทั้งหมดและสร้างตารางของไอคอน (หนึ่งภาพสำหรับแต่ละหัวข้อ) ใช้ชื่อหัวข้อสั้น ๆ ใช้การคลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงเนื้อหาเป็นการแสดงผลสไตล์ "Lightbox"

รูปแบบปุ่มหรือแบบแยกหัวข้อมีลักษณธคล้ายกับแบบตาราง ความแตกต่างคือจะใช้ปุ่มเล็กๆ ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ แทนการใช้ภาพไอคอน

5. แบบโซเชียลและแบบกิจกรรมเดี่ยว (Social/Single Activity format)

หน้าเลือกกิจกรรมสำหรับ Single Activity format
การพูดคุยกันผ่าน Social format

รูปแบบของกระบวนวิชาทั้ง 2 มีความใกล้เคียงกันคือจะมีกิจกรรมในกระบวนวิชานี้ 1 กิจกรรมด้วยกัน จะเป็นหน้าเว็บบอร์ดหากใช้กระบวนวิชาแบบ Social และจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ผู้สอนเลือก หากเลือกเป็น Single activitiy format