การจัดการเนื้อหา

เป็นการจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน Label , Page , Book

การใช้ Label เพื่อแทรกข้อความหรือหัวเรื่อง

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

1.คลิ๊กเมนู "Add an activity or resource" มุมล่างซ้ายของ Topic ที่ต้องการ Add Label 2.เลือก Activity ที่ชื่อ" Label" ที่อยู่ด้านซ้ายมือและกด "Add" 3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องหัวข้อ "Label tex 4.กด "Save and return to course"

การใช้ Page เพื่อเขียนเนื้อหา

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

1.คลิ๊กเมนู "Add an activity or resource" มุมล่างซ้ายของ Topic ที่ต้องการ Add Page 2.เลือก Activity ที่ชื่อ" Page" ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือและกด "Add" 3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องหัวข้อ "Name" ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชื่อ Page ที่จะแสดงใน Topic ที่ Add 4.พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องหัวข้อ "Content" ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของเนื้อหาที่จะแสดงภายใน Page 5.กด "Save and return to course"

การใช้ Book เพื่อเขียนเนื้อหาปริมาณมาก

คลิ๊กที่เมนู "Turn editing on" ก่อนทำการตั้งค่า

ในส่วนของการสร้าง Book จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆดังนี้

  1. การสร้าง book ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างเล่มหนังสือขึ้นมา มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิ๊กเมนู "Add an activity or resource" มุมล่างซ้ายของ Topic ที่ต้องการ Add Book 2.เลือก Activity ที่ชื่อ "Book" ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือและกด "Add" 3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องหัวข้อ "Name" ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชื่อ book ที่จะแสดงใน Topic ที่ Add 4.กด "Save and return to course"

2. การสร้างเนื้อหาในหนังสือที่สร้างขึ้นมา ในส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาภายใน book มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิ๊กชื่อ "Book" ที่ต้องการเพิ่มเนื้อหา 2.พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องหัวข้อ "Chapter title" ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชื่อหัวข้อใน book ที่จะแสดงออกมาเป็นสารบัญด้านขวามือ 3.พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องหัวข้อ "Content" ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของเนื้อหาภายในหัวข้อนั้นๆ 4.กด "Save changes"