การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Collaboration)

ในหัวข้อนี้จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในคอร์สออนไลน์ โดยระบบมีเครื่องมือ Forum เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้สื่อสารการในระบบได้ โดยจะเป็นการสร้างกระทู้สำหรับการสนทนาทั่วไป

การใช้กระดานสนทนา (Forum)

ก่อนเริ่มสร้างกระดานสนทนา ให้คลิกที่ Turn Edit On เพื่อทำการสร้างกิจกรรมที่ต้องการ

หลังจากนั้นทำการตั้งค่าให้กับกระดานสนทนา

เริ่มต้นการตั้งค่าทั่วไป (General)

Forum name = ทำการตั้งชื่อ

Description = ทำการระบุรายละเอียดของ Forum เช่นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตั้ง Forum นี้ขึ้น

Forum Type ประกอบด้วย

A single simple discussion = เป็นการตั้งกระทู้หัวข้อเดียวโดยผู้เรียนจะสามารถ Reply ได้เท่านั้น

Each person posts one discussion = ผู้เรียนสามารถตั้งกระทู้ได้คนละ 1 หัวข้อเท่านั้น แต่สามารถเข้าไป Reply เท่าไหร่ก็ได้

Q and A forum = กระทู้คำถาม ผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งคำถามขึ้น และผู้เรียนจะต้องตอบคำถามนั้นจึงจะเห็นคำตอบของผู้เรียนคนอื่นได้

Standard forum displayed in a blog-like format = เป็นการตั้งกระทู้ในลักษณะเหมือนกับ Blog ผู้เรียนสามารถตั้งกระทู้ถามได้อย่างอิสระ

Standard forum for general use = การตั้งกระทู้แบบทั่วไปที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ได้อย่างอิสระ

การตั้งค่าการแนบไฟล์และจำนวนคำ (Attachments and word count)

Maximum attachment size = การตั้งค่าขนาดของไฟล์ที่สามารถโพสใน Forum ได้ หากไม่ต้องการสามารถเลือก Uploads are not allowed ได้

Maximum number of attachments = จำนวนไฟล์ที่สามารถแนบได้ต่อการโพสใน Forum 1 ครั้ง

Display word count = แสดงจำนวนคำในแต่ละการโพส

การติดตามกระทู้ (Subscription and tracking)

Subscription mode = ตัวเลือกสำหรับการติดตามกระทู้ใน Forum

Optional subscription คือการให้ผู้เรียนหรือผู้สอนเลือกที่จะติดตามได้ด้วยตนเอง

Forced sbuscription คือการบังคับให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องติดตามโพสในกระทู้

Auto sbuscription คือค่าเริ่มต้นจะตั้งให้ทำการติดตามอัตโนมัติแต่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะไม่ติดตามภายหลังได้

Subscription disabled คือการปิดการตั้งค่าการติดตาม

Read tracking = ใช้สำหรับการติดตามกระทู้ เช่นกระทู้ใดที่อ่านไปแล้วหรือยังไม่ได้อ่านบ้าง

การตั้งค่าการเข้าถึงกระทู้ (Discussion locking)

Lock discussions after period of inactivity = สามารถกำหนดได้ว่าหากไม่มีการเคลื่อนไหวใน Forum เป็นเวลาเท่าใดจะให้ปิดการเข้าถึงอัตโนมัติ

การจำกัดจำนวนที่สามารถโพสได้ (Post threshold for blocking)

Time period for blocking = กำหนดจำนวนวันเพื่อการกำหนดค่าจำนวนการโพสต่อจำนวนวันที่ต้องการ

Post threshold for blocking = จำนวนโพสมากที่สุดที่สามารถโพสได้ (หากเกินจะถูกจำกัด)

Post threshold for warning = จำนวนโพสที่จะถูกเตือน

การให้คะแนน (Grade)

ใน Forum นั้นสามารถให้คะแนนได้เช่นกัน แต่ต้องทำการเลือกที่ Ratings ในหัวข้อ Aggregate type ก่อนว่าจะเลือกการให้คะแนนแบบใด แล้วจึงสามารถกำหนดคะแนนที่ผ่านได้ ซึ่งการให้คะแนนนั้นสามารถทำได้เช่นเดียวกับในหัวข้อ Assignment

การตั้งกระทู้ถาม-ตอบ (Q&A discussion)

การสร้างกระทู้ถาม-ตอบ (Q&A discussion)

Q&A discussion นั้นมีลักษณะคล้ายกับ Forum แต่จะแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ในส่วนของ Rating and reputation ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกระทู้ที่มีการตอบแบบใดก่อนได้แก่ Solved หรือ Helpful ซึ่งส่วนที่เหลือจะเหมือนกับ Forum