คู่มือการใช้งานระบบ KC Moodle สำหรับผู้สอน

Here are the articles in this section:
การแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว
สำหรับจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เป็นต้น
การตั้งค่ากระบวนวิชา (Edit course settings)
ผู้สอนสามารถในการตั้งค่าเหล่านี้ ในการอัฟเดตหรือปรับปรุงกระบวนวิชาของตัวเองได้
การจัดรูปแบบเนื้อหา
เป็นการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐาน โดยใช้ตัว HTML Editor เป็นตัวช่วยให้การจัดการ อาทิเช่น การแทรกรูปภาพ การแทรกลิงก์ การแทรก...
การมอบหมายงาน (Assignment)
การมอบหมายงานสามารถสร้างกิจกรรมได้โดยการเพิ่มกิจกรรมเช่นเดียวกับการสร้างกิจกรรมแบบอื่น ๆ โดยในหัวข้อนี้จะเลือกการให้คะแน...
การจัดการคะแนน
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการจัดการคะแนนประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ การจัดหมวดหมู่คะแนน,การละเว้นหรือปรับตัวคูณคะแนน,การแก...